Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu meblicante.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.meblicante.pl (dalej nazywany: „Sklep Internetowy”), który umożliwia składanie zapytań ofertowych oraz zamówień mających na celu zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Meblicante Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  NIP: 6793192605 ; REGON: 384902251; KRS 0000814863 (dalej: „Sprzedawca”).

 2. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 2.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów zarówno za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie, jak również w miejscu prowadzenia działalności tj. w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 46.

 2.2. Kontakt z Sprzedawcą oraz składanie zamówień realizowane jest przez stronę internetową www.meblicante.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 570 570 564 lub osobiście w Krakowie przy ulicy Gromadzkiej 46 w godzinach pracy biura. 

2.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.meblicante.pl, dokonać wyboru modelu i jego konfiguracji, wykonując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz wskazówki zawarte na stronie internetowej. 

2.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji odbywa się poprzez przesłanie wiadomości mailowej przez Sklep Internetowy. Wiadomość taka zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. 

  3. REALIZACJA DOSTAWY 

 3.1. Dostawa towarów odbywa się transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta adres. Dostawy odbywają się wyłącznie w dni robocze (poniedziałek – piątek). 

3.2. Każdy towar ma przypisany przybliżony, orientacyjny czas realizacji. Czas realizacji jest liczony w dniach roboczych, czyli nie obejmuje weekendów oraz dni wolnych od pracy. Jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania przesyłki do dostawy. 

3.3. Czas realizacji zamówienia na meble biurowe z outletu wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3.4 Czas realizacji zamówienia na meble produkowane na specjalne zamówienie klienta, obejmujący proces produkcji oraz dostawy, wynosi od 10 do 40 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

  4. FORMY PŁATNOŚCI 

 4.1. Za towary zakupione w naszym Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób: 

  • przelew bankowy, 
  • płatność online (karta płatnicza, karta kredytowa, przelew z rachunku) za pośrednictwem serwisu PayU w formie przedpłaty,
  • płatność gotówką w Punkcie Odbioru. 

4.2. Wybrana metoda płatności jest każdorazowo potwierdzana w mailu przesyłanym przy przyjęciu zamówienia do realizacji. 

5. REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodność towaru z umową. 

5.2. Czas gwarancji, którą jest objęty produkt jest podany na stronie internetowej. 

5.3. Jeżeli towar jest wadliwy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy składać w formie mailowej. O dalszym postępowaniu w przypadku procedury reklamacyjnej Klient będzie informowany drogą telefoniczną lub mailową. 

5.4. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) Konsument może żądać w szczególności: naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżeniu ceny produktu, odstąpić od umowy. 

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 6.1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 

6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno być wysłane listownie na adres: Meblicante, ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków lub przesłane mailowo na adres: biuro@meblicante.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6.3. W celu odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać ze standardowego formularza. 

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot otrzymanych środków następuje niezwłocznie i nie później niż w 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych form płatności, jakie były wykorzystane w przypadku pierwotnej płatności, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę (np. przelew bankowy w przypadku płatności za pobraniem). 

6.5. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar należy dostarczyć na adres: Meblicante, ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków. 

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwrot realizowany jest przez i na koszt sklepu, 

6.7 Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku produktów o niestandardowych wymiarach, wykonanych według wytycznych dostarczonych przez Konsumenta. 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 7.1. Szczegółowy opis dotyczący zagadnień polityki prywatności jest umieszczony na naszej stronie internetowej: https://meblicante.pl/polityka-prywatnosci. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie mają na celu ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumenta, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących aktualnie przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu ze wspomnianymi powyżej przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

8.2. Umowa zawierana jest między Klientem, a firmą Meblicante Sp. z o.o.

8.3. Regulamin może być utrwalony lub pozyskany poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na nośniku danych. Treść powyższego regulaminu obowiązuje od dnia 20.09.2019.