Czy meble biurowe można odliczyć od podatku?

admin
27-12-2018

biuro specjalistka przy biurku

 

Często przedsiębiorcy stoją przed podjęciem ciężkiej decyzji. Przez brak dostatecznej znajomości obecnie obowiązującego prawa, nie zdają sobie sprawy, ile zakupionych przez nich przedmiotów, produktów, czy usług może zostać dodane...

do kosztów uzyskania przychodu. Wiele osób, ostrożnie podchodzi do tematu odliczania od podatku takich elementów jak na przykład meble. Jak się okazuje, nie jest to prawnie uzasadnione. 

 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to sposób na zarabianie pieniędzy, który cieszy się coraz to większą popularnością. W ostatnich latach, bardzo częstą praktyką jest zakładanie jednoosobowych przedsiębiorstw, spółek cywilnych i spółek jawnych. Niestety, podjęcie tego rodzaju decyzji o dalszej karierze zawodowej, wiąże się z różnorodnymi wydatkami, jakie należy uwzględnić w swoim początkowym budżecie. Mowa tu oczywiście o wyposażeniu powierzchni handlowej, czy biurowej, którymi większość właścicieli gospodaruje.

 

kobieta w biurze na sofie

 

W tym miejscu, warto zadać sobie pytanie, czy podatnik, może bez konieczności martwienia się o powstanie z tego tytułu jakichkolwiek nieprawidłowości i problemów, odliczyć zakup mebli biurowych. Według obecnie obowiązującego prawa, jest to możliwe. Przedsiębiorca, ma możliwość odliczyć zakup mebli biurowych od przychodu, jeśli umiejętnie wykaże związek tego wydatku z formą prowadzonej działalności. Mówiąc prościej, należy decydować się na zakup takich elementów wyposażenia, które są dostosowane do profilu działalności i nie mogą wzbudzić żadnych podejrzeń. Ponadto, dobrze, gdy udowodni on, że zakup tego rodzaju sprzętu, może przynieść jego firmie niemałe korzyści pod względem funkcjonowania, a nawet zwiększyć ilość uzyskanego przychodu. 

 

Czy meble biurowe można wrzucić w koszty?

 

Zazwyczaj, decyzja dotycząca zakupu mebli, to wydatek na zakup środków trwałych. Podlegają one zatem amortyzacji, gdyż w pełni wpisują się w wytyczne ustawy o PIT. W przypadku gdy, mamy do czynienia z kompletnymi, zdatnymi do użytku w dniu rozpoczęcia ich użytkowania przez przedsiębiorcę lub jego pracowników środkami trwałymi, o ile przewidywany okres użyteczności jest dłuższy niż rok, możliwe pozostaje poddanie ich amortyzacji, stanowiąc tym samym odrębny składnik ewidencji środków trwałych.

 

Nie należy pominąć bardzo ważnego obowiązku, który został nałożony na właścicieli jednoosobowych firm, spółek cywilnych i spółek jawnych na co dzień prowadzących Podatkową Kartę Przychodów i Rozchodów. W tym wypadku, oprócz prowadzenia rejestru środków trwałych, koniecznie jest posiadanie ewidencji wyposażenia. Do tej drugiej opcji, zaliczyć należy wszelkiego rodzaju składniki rzeczowe majątku, które swoją aktualną wartością przekraczają 1,500 złotych i przewidywany czas użytkowania jest krótszy niż rok. Nie są one zaliczane do środków trwałych z uwagi na ich niedostatecznie wysoką wartość. Co ciekawe, to właśnie do tej grupy, można zaliczyć poszczególne artykuły wyposażenia biurowego.

 

biuro specjalista przy biurku

 

Podmiot, prowadzący pozarolniczą, własną działalność gospodarczą zazwyczaj posiada biuro. Stanowi ono zarówno miejsce pracy, jak lokum, w którym przedstawiciele firmy, spotykają się z klientami i kontrahentami. Do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć wydatki z tytułu nabycia mebli biurowych. Poza pomieszczeniami biurowymi w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu firma może posiadać pomieszczenia wymagające wyposażenia w meble bardziej specjalistyczne. Mowa tutaj o pomieszczeniach takich jak magazyny, pomieszczenia gospodarcze, warsztaty, hale produkcyjne, itp. Do tego rodzaju pomieszczeń wykorzystuje się szeroki wybór mebli warsztatowych, magazynowych oraz gospodarczych i socjalnych. Również te rodzaje mebli można wrzucić w koszty prowadzenia biznesu w odpowiedniej formie rozliczenia.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, każde biuro księgowe posiada wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą, w znalezieniu najlepszego rozwiązania rozliczenia zakupu mebli biurowych za gotówkę lub rozliczenia rat leasingowych za wzięcie mebli biurowych w leasing.

 

Kategorie