Czy meble biurowe są środkiem trwałym?

admin
18-04-2019

meble biurowe meblicante 1 248

Prowadząc własny biznes warto wiedzieć jak w prawidłowy sposób należy księgować dokonane zakupy na rzecz firmy. Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy dobrze zaznajomnieni z tym tematem. Jak się okazuje największym problemem dla przedsiębiorców jest kwalifikacja zakupu mebli biurowych.

 

 

 

 

Przede wszystkim trzeba skupić się na przeprowadzeniu właściwej oceny zakupy - w tym celu należy ustalić, czy meble są wyposażeniem, standardowym wydatkiem czy też środkiem trwałym. Jakie czynniki wziąć pod uwagę? Czy meble biurowe można poddać jednorazowej amortyzacji?

 

Czy meble biurowe można amortyzować jednorazowo?

Zanim skupimy się na jednorazowym amortyzowaniu mebli, pokrótce objaśnimy definicję środka trwałego, dzięki czemu łatwiej zrozumiesz sposób w jaki należy grupować zakupione produkty do prowadzonego przedsiębiorstwa. Informacji o środkach trwałych nie można znaleźć w przepisach ustawy podatkowej dotyczącej osób fizycznych. Środki trwałe mogą być składnikami majątku dopiero w momencie, kiedy spełnią wymagane kryteria.

 

Zgodnie z zapiskami w ustawie o PIT środki trwałe to budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty użytkowe będące własnością lub współwłasnością podatnika, nabyte poprzez zakup lub samodzielne wytworzenie. Dodatkowo środek trwały powinien wyróżniać się co najmniej rocznym okresem użytkowania i być przedmiotem wykorzystywanym do celów pracowniczych. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki można by stwierdzić, że meble biurowe należą do grupy środków trwałych, niestety bardzo istotną kwestię w tym wypadku odgrywa cena za jaką zostały zakupione. Jeżeli ich wartość nie przekracza 10 000 zł (netto) wówczas przedsiębiorca nie może zaksięgować mebli jako środków trwałych. Co więcej tego rodzaju zakup uznawany jest jedynie jako koszt uzyskania przychodów, w związku z czym nie można go wpisać do ewidencji amortyzacji.

 

Jak zatem wygląda proces amortyzacji mebli do biura? Kiedy już wiesz jakie warunki muszą spełnić zakupione meble by mogły zostać środkiem trwałym to teraz przejdziemy do amortyzacji mebli biurowych. Definicja amortyzacji odwołuje się do zużycia środka trwałego. Odpisu amortyzacji środków trwałych, dokonywać powinni jedynie przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.

 biuro 5

O jednorazowej amortyzacji środka trwałego należy mówić wówczas, kiedy ich wartość nie przekracza wymagalnego progu i określana jest jako niska wartość środka trwałego (poniżej 10 000 zł). Przed przystąpieniem do całego procesu związanego z jednorazową amortyzacją środków trwałych, w pierwszej kolejności trzeba oszacować ich wartość początkową oraz status płatnika VAT (powinien on być czynnym płatnikiem). W większości przypadków wartością początkową jest kwota zakupu mebli netto.

 

W sytuacji, gdy osoba, która zakupiła meble nie jest płatnikiem czynnym lub meble nie będą użytkowane w jego firmie to wtedy wartość początkowa środka trwałego jest kwotą brutto wraz z doliczonym podatkiem VAT. Jeżeli wartość przekroczy sumę 10 000 zł, wówczas nie będzie mogła zostać dokonana jednorazowa amortyzacja mebli biurowych.

 

Odpisu amortyzacji wykonany zostać powinien w tym samym miesiącu, w którym meble biurowe zostały oddane do użytkowania, bądź w miesiącu kolejnym. Pod żadnym pozorem nie wolno przedłużyć okresu amortyzacji, po upływie dwóch miesięcy od wydania mebli do użytku nie można będzie jej przeprowadzić. W przypadku, kiedy wartość mebli przewyższa kwotę 10 000 zł, amortyzację trzeba podzielić na kilka części, pamiętając jednocześnie o dokonywaniu regularnych odpisów.

 

Kategorie